Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Studio Look@Me
Länsiranta 8, 24100 Salo
info@studiolookatme.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi
Sähköposti

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden, potentiaalisten asiakkuuksien ja muiden yhteyksien hoitamiseen ja kehittämiseen sekä viestintään ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: 

henkilön nimi
sähköpostiosoite

Evästeet

Nettisivuilla käytetään evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot on saatu rekisterissä olevilta henkilöiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin ei ole pääsyä julkisten verkkojen kautta. Tietoverkot ja laitteistot on suojattu asianmukaisesti muun muassa palomuureilla ja salasanoilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus muun muassa pyytää pääsyä henkilötietoihinsa, pyytää korjausta virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä pyytää tietojen poistamista. Yhteydenotot näitä pyyntöjä koskien tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterin yhteyshenkilölle.